Asoluna är ett göteborgskt solenergiföretag med egen produktion av  solvärmepaneler på Hisingen. Vi har gedigen erfarenhet av system och teknik för  termisk solenergi som ger varmvatten, uppvärmning och kyla och vi erbjuder även  flera typer av solceller för elproduktion. Under hösten 2016 förvärvade Asoluna  solenergidelen av S-Solar i Finspång som har världsledande produkter inom termisk  solenergi.

Att ta tillvara mer av den solenergi som når jordens yta bidrar till att lösa de globala  klimatproblemen. Asoluna säljer solenergisystem till både större installationer hos t  ex bostadsrättsföreningar, utomhusbad och industrier och till mindre installationer  på villor och fritidshus. Traditionellt har solenergianläggningar krävt en engagerad  fastighetsägare som själv varit beredd att plocka ihop delar från olika leverantörer  och se till att få ihop dessa till ett fungerande system, men det är här som Asoluna  gör skillnad! Asoluna satsar på att designa kompletta solenergisystem som är  anpassade för varje fastighets behov för att göra det så enkelt som möjligt för  fastighetsägaren och samtidigt erhålla en så optimal installation av både solfångare  och solceller som möjligt.

Maria krebs

Se till att använda solen som förstahandsval och andra energialternativ bara när det  behövs – och gör miljön och vår framtid en stor tjänst!

Maria Krebs, CEO at Asoluna

Tel: +46 708 183831

maria.krebs@asoluna.com

Hållbar utveckling

Vi vill aktivt påverka miljön, bidra till att lösa klimatfrågan och skapa hållbara värden för de människor  som berörs genom våra produkter.

Solen är en kraftfull energikälla. De solstrålar som träffar jorden under tio minuter innehåller lika  mycket energi som jordens befolkning gör av med på ett år. Vi behöver bara fånga upp en bråkdel så  fyller vi stora delar av vårt behov av varmvatten, uppvärmning, kyla och elektricitet. Samtidigt kan vi  minska våra utsläpp av växthusgaser dramatiskt.

Uppvärmning och kyla står idag för hälften av världens energibehov och nära hälften av CO2-  utsläppen. Termisk solenergi är ett naturligt val som ger försumbar miljöpåverkan genom hela  livscykeln och har potential att användas i mycket större utsträckning än idag.

Asoluna arbetar aktivt med att påverka miljö och en ökad hållbarhet genom:

  • Produkter med högsta miljöprestanda.
  • Kommunicera betydelsen av solenergi för miljön.
  • Förbättrad energieffektivisering i verksamheten genom reducerad energiförbrukning och
  • reduktion av känsligt material.
  • Ansvarsfulla inköp för att minska användning av energikrävande material, transporter
  • och reducering av miljöpåverkan i tillverkningsländer.
  • Sätta klimatfrågan i fokus.

Att utnyttja solens energi är en av de renaste och miljövänligaste formerna av energiproduktion som  finns. För Asoluna är det en självklarhet att tillverkningen av komponenter och solfångare ska vara så  miljöanpassad som möjligt. Det är också viktigt att våra produkter består av material som i största  möjliga mån kan återvinnas.

Materialet i våra solfångarstrips och lazerplateabsorbatorer är återvinningsbara, och tillverkningsprocessen är både resurssnål och miljövänlig.

Vi erbjuder gratis konsultation!