Byggelement för fasadintergration

Prisma, en solfångare och ett multifunktionselement avsedd för byggnadsintegrering i fasad, dekor, bröstning, balkongräcke, inglasning etc. Den fungerar som ett klimatskal som skyddar effektivt mot värme och kyla samtidigt som den tillvaratar solens energi. Prisma används som byggelement och blir en snygg och naturlig del av husfasaden.

Yttermåtten bestäms av fasadsystemets delningar och höjd samt glasets tjocklek. Frihet finnes och yttermåtten kan anpassas efter behov. Det finns möjlighet att få Prisman i olika optiska nyanser, t ex i vit kulör eller med mönster.

Prisman är utvecklad för väggmontage och stor omsorg har lagts vid att erhålla hög energiupptagning vid dåliga solenergidagar. Detta gör Prisma helt unik med fantastisk prestanda och verkningsgrad.

Som klimatregulator kan Prisma monteras på husets alla sidor med god funktion som följd. Den är avsedd att användas på stora fastigheter i nybyggnations- eller renoveringsprojekt.

Solfångare med multifunktion

Förutom att vara ett byggelement så ger Prisma värme, tappvatten samt kyla och kan samtidigt fungera som rumskylare, värmare och solavskärmning och skapa ett bättre inomhusklimat. Genom att fungera som en klimatskalsregulator ser också Prisma till att effektbehovet för värme och kyla minskar. Byggnadens effektbehov förändras väsentligt.

Mervärden med solenergi

En solenergianläggning bidrar till att skapa en bättre energiprofil genom att öka andelen förnyelsebar energi och reducera C02-utsläpp vilket kan förbättra organisationens resultat i samband med miljöredovisning och marknadsföring.

Med integrerad solenergi och Prisma får du en byggnad som levererar värme, varmvatten och kyla under många år med funktionella mervärden som solavskärmning, regnskydd och klimatskal – och en byggnad med grön profil med låga CO2 utsläpp.

Prisma har en livslängd på minst 25 år, en låg miljöpåverkan och är 100% återvinningsbar. Energikostnaden kan sänkas med ca 50 % under byggnadens hela livslängd och beroendet av oförutsägbara energipriser minskar.