Byfalk Rekreation och Friluftsliv, Myckelmossen
Kund: Byfalk Rekreation och Friluftsliv
Typ av projekt: Konferens och Rekreation, tappvarmvatten, solvärme till bergvärme
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Plana glasade solfångare Orbit
Kapacitet: 20 KW
Solfångaryta: 35 m2
Henriksdalshamnen, Stockholm
Kund: BoTrygg Ab
Typ av projekt: Tappvarmvatten, 5-våning bostadshus, 52 lägenheter
Övrig energikälla: Fjärrvärme
Produkt: Vaccumrörssystem Zenith
Kapacitet: 40 MWh/år
Solfångaryta: 96 m2
Förbos Solvärmeprojekt Råda
Kund: Energi- och Miljöteknik i Göteborg AB
Typ av projekt: Värme och tappvarmvatten till bostadshus
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Plana Glasade solfångare Orbit
Kapacitet:116 000 kWh/år, 74 000 kWh/år
Solfångaryta: 250 m2, 150 m2
Riksbyggen Norrköping
Kund: Riksbyggen Norrköping
Typ av projekt: Uppvärmning av tappvarmvatten, Integrerad takinstallation
Övrig energikälla: Kombineras med fjärrvärme
Produkt: Plana glasade solfångare Orbit
Kapacitet: 129 lägenheter
Solfångaryta: 200 m2
Pennfäktaren Stockholm
Kund: Vasakronan AB
Typ av projekt: Värme till tappvarmvatten och uppvärmning
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Plana glasade solfångare Orbit
Kapacitet: Solkyla 80 kW, Solvärme 100 kW
Solfångaryta: 100 m2
Kvarterat Växthuset, Karlskronahem
Kund: Bostadsföretaget Karlskronahem
Typ av projekt: Solvärme för tappvarmvatten till 50 lägenheter och ett antal butikslokaler.
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Plana glasade solfångare Orbit
Kapacitet: 120 kW/år
Solfångaryta: 240 m2, 96 solfångare.
Hörby Vårdcentral
Kund: Hörby Kommun
Typ av projekt: Solvärme för uppvärmning och tappvarmvatten
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Plana glasade solfångare Orbit
Kapacitet: 240 kW/år
Solfångaryta: 300 m2, 120 solfångare
Abberley Hall School, Worcester
Kund: Going Solar LLP UK
Typ av projekt: Solvärme till varmvatten för duschar och pool
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Plana glasade solfångare Orbit
Kapacitet: 95 000 kWh/år,
Solfångaryta:120 m2
referenser
Sun Island Almere, Holland
Kund: Sunmark
Typ av projekt: Solenergipark för uppvärmning av varmvatten till 2700 hushåll
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Absorbatorer – Sunstrip Strips
Kapacitet: 9750 gigajoule per år, 1 miljon duschningar för 2700 hushåll
United World College, Singapore
Kund: SOLID, Österrike
Typ av projekt: Solvärme och Solkyla till högskola i Singapore med 2500 studenter
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Sunstrip strips
Kapacitet:2200 MWh/år, kyleffekt 1,5 MW
Solfångaryta: 3900 m2
Bankkomplex – Portugal
Kund: SOLID, Österrike
Typ av projekt: Solvärme och Solkyla till bankkomplex i Portugal med 6000 personer
Övrig energikälla: Bergvärme
Produkt: Sunstrip strips
Kapacitet:Kylkapacitet: 700kW, varmvattenkapacitet 150kW
Solfångaryta: 1600 m2

Vi erbjuder gratis konsultering!