Absorbatorer för solfångartillverkare

Sunstrip Absorbatorstrips

absorbatorstripsforsolfangare

Asoluna utvecklar, tillverkar och levererar absorbatorstrips till solfångartillverkare i hela världen under varunamnet Sunstrip. Den totala verkningsgraden ligger i toppklass. Över 20 år som samarbetspartner till solfångarindustrin har gjort Sunstrips absorbatorstrips till en av marknadens mest välbeprövade produkter.

Sunstrips Absorbatorstrips kan användas till följande områden:

 • Plana solfångare
 • Vakuumrörssolfångare
 • Stora solfångare
 • Villasolfångare
 • CPC-solfångare (paraboliska solfångare)

Hög prestanda

Sunstrip absorbatorstrips höga prestanda beror på en kombination av högselektiv yta, god flänsverkningsgrad och utmärkta värmeöverförande egenskaper. Absorbatorstripset är tillverkat av aluminium med ett metallurgiskt förbundet kopparrör. Tack vare rörets rombiska form erhålls en turbulent strömning i röret, vilket ökar värmeöverföringen till värmemediet. Liten vätskevolym i röret reducerar de dynamiska förlusterna och höjer solfångarens energieffekt.

Detta är egenskaper som är viktiga för stora solfångare, där Sunstrips absorbatorstrips visat sig vara särskilt lämpade. Tack vare skyddsskiktet Sunstrip Protect har långtidsegenskaperna förbättrats ytterligare.

Lång livslängd

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) har genomfört en rad tester av de sputtrade Sunstripabsorbatorerna. Proverna omfattade bl a kontrollen av ytans hållbarhet mot kondensation och höga temperaturer. Testresultaten godkändes och värdena svarar mot en livslängd hos produkten på mer än 25 år.

Läs mer om Sunstrip teknologin

Sunstrip absorbatorer

Asoluna utvecklar, tillverkar och levererar absorbatorer till solfångartillverkare i hela världen under varumärket Sunstrip. Absorbatorn kan byggas med både seriellt och parallellt flöde i kundanpassade storlekar från 1,5 – 14 m2. Stripsets bredd kan väljas i tre dimensioner; 143 mm, 122 mm eller 70 mm beroende på vilken prestanda man vill uppnå.

Den färdiga absorbatorn bygger på Sunstrip absorbatorstrips som har en totalverkningsgrad i toppklass. Absorbatorn är tillverkad av aluminium med ett metallurgiskt förbundet kopparrör. Absorbtions- och emissionsvärden ligger i toppklass, liksom den totala verkningsgraden.

Över 20 år som samarbetspartner till solfångarindustrin har gjort Asolunas absorbatorer till en av marknadens mest välbeprövade produkter.

Sunstrip absorbator används inom följande områden:

 • Plana solfångare
 • Stora solfångare upp till 14 m²
 • Villasolfångare 1 – 3 m²

Kundanpassade absorbatorer

Tack vare en högt utvecklad produktionsteknik och det faktum att vi kontrollerar hela produktionskedjan har vi mycket korta leveranstider även vid kundanpassad tillverkning. Absorbatorerna levereras tätprovade och helt färdiga för montering i solfångare.

Enkla att bygga in

Kombinationen av koppar och aluminium ger låg vikt och stor styvhet. Detta innebär att den kompletta absorbatorn är lättare att lyfta och hantera, jämfört med vanligt förekommande konstruktioner på marknaden. Den manuella hanteringen blir smidigare, vilket inte minst är viktigt vid stora format på absorbatorerna.

Lazerplate absorbatorer

lazerplate

Asolunas Lazerplate är en fullplåtsabsorbator som är tillverkad med laserteknik där den selektiva ytan inte påverkas då sammanfogning sker på undersidan.

Sammanfogningstekniken ger mycket goda prestanda och stora möjligheter att variera utförandet, beroende på olika kundönskemål.

Lazerplate kan användas till följande områden:

 • Plana solfångare upp till 3,75 m2
 • Seriella absorbatorer
 • Parallella absorbatorer

Lasersvetsningens fördelar

Vår metod att med laser svetsa röret till plåten ger flera fördelar vad gäller design, material och miljö. Lasersvetsning sker vid låg temperatur, vilket minskar materialspänningar mellan plåt och rör. Absorbatorns ovansida förblir intakt, utan märken. Miljömässigt ger metoden en ren produktion.

Höga prestanda och stora möjligheter till kundanpassning

Asolunas Lazerplate är en absorbator med utmärkt flänsverkningsgrad (F). Detta beror bl. a. på sammanfogningstekniken, som ger mycket god termisk kontakt mellan rör och fläns.

Asolunas Lazerplate ger stora möjligheter till kundanpassning. Såväl material i röret som den selektiva ytan kan väljas utifrån vad kunden önskar. Asoluna Lazerplate kan byggas med både seriell och parallell koppling. Den kan också tillverkas i kundanpassade storlekar med 1000 – 3000 mm längd. Bredden kan väljas mellan 500 och 1250 mm. Beroende på kundönskemål kan vi anpassa C/C avståndet och vinkeln på absorbatorrören för drainbacksystem.

Vi erbjuder gratis konsultation!