Större solenergisystem

Asoluna levererar kompletta solenergilösningar med både solvärme och solceller för industrier, lantbruk, offentliga anläggningar och andra större system.

Solvärme i större anläggningar

Solvärmesystem passar extra bra där det finns ett stort behov av varmvatten på sommaren, såsom campingplatser och utomhusbad, men även till industriella processer som kräver varmvatten. Asolunas produkter finns med i leveranser till solfångarsystem som levererar solvärme inom industriprocesser som tvätt- och förvärmningsprocesser.
Termisk solenergi kan användas vid ett temperaturbehov på 40-90 ºC vilket gör det möjligt för t ex textilindustri, livsmedelsindustri, kemisk industri, slakterier, storkök, bagerier, bryggerier, biltvättar och tvätterier att använda solenergin för uppvärmning av vatten. Uppvärmning av växthus och produktionslokaler är en annan möjlighet.

Solvärme till växthus och lantbruk

vaxthus2

Asoluna leverar absorbatorer till företag som förser växthus med solfångare. Solfångarna med absorbatorer fångar upp solvärmen under dagen för att värma växthusen under natten. Storleken på solfångarna varierar mellan 3000 – 20 000 kvm.

Solvärme och solel till offentliga anläggningar

tingsvalla

Asoluna levererar helhetslösningar med solenergi för sport- och fritidsanläggningar, sjukhus, skolor och äldreboenden för både värme och kyla.

Solen värmer i Karlstad

I Karlstad skiner solen, det vet vi alla. Staden är känd för sina fina innebandy- och ishockeylag. Nu är den även känd för Tingvallahallarna.

Tingvallahallarna är ett sportcentrum med flera hallar centrerade runt olika servicefunktioner. För uppvärmning och varmvatten till Tingvallahallarna installerades en solvärmeanläggning med 170 m2 vakuumrörsolfångare om ca 120 kW och en solelanläggning med 172 m2 solceller om ca 20 kW.

Anläggningen blev en av de första i sitt slag där både solvärme och solel installerades från start. Anläggningens energiproduktion har överträffat förväntningarna och har även kopplats mot övriga byggnader i området

Borgvalla Äldreboende

Söder om Helsingborg har Borgvalla Äldreboende byggts ut och renoverats. I samband med detta så installerades en solvärmeanläggning om 40 m2. Systemet fungerar tillsammans med befintliga gaseldade pannor.

Termisk solenergi i OS-byn för segling i Qingdao

qingdaosport-center

Avancerad teknologi för termisk solenergi avseende värme och kyla användes under OS i Kina, i OS-byn för segling i Qingdao. Anläggningen, bestående av två separata system, började användas redan 2006 för kylning av sportcentrat, uppvärmning av pool samt varmvatten och energi till uppvärmningssystemet.
Överskottsenergi lagras eller transporteras vidare till en för distriktet gemensam värmedistribution. Den avancerade designen har fått stor uppmärksamhet. Samtliga solfångare var utrustade med Asolunas Suntrip-absorbatorer. Projektet leddes av den österrikiska ingenjörsfirman Solid, som i samarbete med lokala partners står bakom installationen.

Fakta
Solfångaryta 1000 m2.
Anläggningens yta 4 000 m2.
Värmekapacitet 900 kW.
Kylkapacitet 500 kW.
Lagringskapacitet 28 m3.
Absorbationskylteknik används.

Vi erbjuder gratis konsultation!