Teknik

absorbator

Asolunas Sunstrip-absorbatorer och -värmeväxlare, som används av oss själva och ledande solenergiföretag och hus/taktillverkare etc världen över, är baserade på en selektiv tunnfilmsyta med hög prestanda och härdighet. Tekniken är utvecklad i samarbete med ledande universitet inom området, bl. a. Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

 

Den ska klara olika klimat, väderförhållanden och yttre påverkan med lång hållbarhet. Asolunas absorbatorer är beprövade och uppvisar mycket hög prestanda vid oberoende tester och är certifierade enligt de höga krav som ställs för att erhålla en Solar Keymark-certifiering.

 

För att kunna ta upp så mycket som möjligt av solens energi ska absorbatorn ha en yta som har hög optisk effektivitet. Den ska kunna absorbera en mycket hög andel av solens synliga ljus, omvandla det till värme och sedan behålla maximalt med värme. Våra gränsvärden ligger på ca 96-98% i absorbtionsförmåga medan vi bara släpper ifrån oss mellan 3-5% i emission eller förlust. Detta är mycket nära den teoretiska gränsen för vad som är möjligt.

 

Ytan på absorbatorn består av tre olika nano-tunna tunnfilmsskikt. De absorberande skikten är så tunna att de är transparenta för värmestrålning samtidigt som de innehåller partiklar som absorberar ljuset. Nästa skikt, 50 nanometer tunt, är ett anti-reflektskikt som hindrar att ljuset studsar bort.

 

Tunnfilmsskikten läggs på ett blankt basmaterial, aluminium, som tillsammans skapar den höga optiska effektiviteten. Ytan produceras med patenterad produktionsteknik genom en s k magnetron sputtringsteknik i vakuummiljö med hög elektronisk spänning. Denna skapar elektronisk plasma som i sin tur ytbelägger absorbatorn. Produktionen och den kontinuerliga utvecklingen sker i våra lokaler på Hisingen i Göteborg.

 

Vill du läsa mer om våra produkter?